Kognitivna therapija v 5. korakihTraining in five Steps S

1. korak: naredite posnetek nivoja delovanja vaše strankescreening S

 • Terapevt izmeri strankin nivo delovanja
 • RehaCom ponuja za posnetek nivoja delovanja 9 modulov, za testiranje kognitivnih pomanjkljivosti 
 • Pri uporabi modulov za posnetek nivoja delovanja dobimo rezultate, ki se primerjajo z rezultati zdravih ljudi enakega spola in let
 • Po kočanem testiranju sistem predlaga RehaCom terapijo s specifičnimi terapevtskimi moduli, ki ustrezajo strankinim potrebam.

Moduli za posnetek nivoja delovanja:
Perceptivnost • Motnja pozornosti • Odzivnost • Prostorsko zaznavanje / Motnje spomina • Logično razmišljanje • Vidno polje • Vizualno zaznavanje

2. korak: izberite ustrezne terapevtske moduleModuleChoice

 • Na voljo je več kot 20 RehaCom terapevtskih modulov
 • Vsak modul ima več sto nalog z različnimi težavnostnimi nivoji:
  od zelo lahkih - do zelo kompleksnih nalog
 • Vsak modul deluje tako, da se avtomatsko prilagodi
 • Na voljo so moduli za osnovno terapijo glavnih kognitivnih funkcij kot tudi moduli za terapijo zapletenih dnevnih dejavnosti

Avtomatska prilagoditev:
RehaCom med potekom terapije izmeri trenuten nivo delovanja stanke in avtomatsko preklopi na ustrezen težavnostni nivo. Tako pri terapiji s stranko dosežemo maksimalne rezultate.

3. korak: terapijo prilagodite posameznikuAUFM Para

 • Terapevti lahko vsak modul natanko prilagodijo strankinim potrebam
 • Samoprilagoditveno delovanje vsakega modula se lahko prilagodi različnemu terapevtskemu delu
 • Prilagodi se lahko dolžino terapije, število nalog, hitrost dela, povratne informacije itd.
 • Terapevtske module se lahko prilagodi strankinemu družinskemu ozadju, poklicu alli osebnim preferencam.

Prilgoditev terapije posamezniku:
Terapija, prilagojena posamezniku, ni obvezna, je pa dobrodošla. Vsaka stranka ima svojo zgodbo in različne potrebe. Z RehaCom ste dobro pripravljeni za vse izzive pri terapevtskem delu.

4. korak: začnimo s terapijoScreen GEA2 S

 • Terapevt mora, preden začne s terapijo, terapevtsko nalogo predstaviti stranki
 • RehaCom predstavi to nalogo z navodili ali učenjem
 • Po uvajanju stranka dela od 15 do 60 minut
 • Med terapijo računalnik nadzoruje stranko

Stranka dela samostojno:
RehaCom modul nadzoruje strankino obnašanje, reakcijske čase, napake itd. Sistem poda povratno informacijo in avtomatsko prilagodi nivo težavnosti.

5. korak: analiza rezultatov terapijeTrainingresults

 • Vsi rezutati posnetkov nivoja delovanja in terapij se avtomatično shranijo v strankino bazo podatkov
 • Terapevt lahko pregleda in natisne rezultate v obliki predogleda ali podrobnosti
 • S podrobnim shranjevanjem podatkov o terapiji, je odločitev o naslednjih terapijah preprosta
 • Po preteku določenega števila terapij se lahko uspešnost terapje preveri s ponovnim posnetkom nivoja delovanja in primerjavo rezultatov pred in po terapiji.

Različni načini prikaza rezultatov:
Z načinom preprostega prikaza rezultatov se stranki lahko enostavno in jasno razloži potek napredovanja terapije. Terapevt pa lahko uporabi bolj natančen prikaz, pri katerem vidi vse podrobnosti. Rezultate lahko natisne in shrani.